Motorrijbewijs België sinds 1 mei 2013

Ter naslag kan je de samenvatting van de oude regels voor het motorrijbewijs van voor mei 2013 bekijken.

Naar een Europese richtlijn voor de hervorming van het bromfiets- en motorrijbewijs zijn er sinds 1 mei 2013 een aantal veranderingen gekomen. Je kan pas vanaf 24 jaar het motorrijbewijs A zonder beperking rechtstreeks halen, i.p.v. 21 jaar vroeger. Ook is het minimum aantal lesuren bij de motorrijschool omhoog gegaan wat het gevoelig duurder maakt dan voor mei 2013.

De oude categorie A is nu onderverdeeld in:
  Motorrijbewijs A1 Motorrijbewijs A2 Motorrijbewijs A
Maximum vermogen 125cc of

11kW (15pk) of

max. 0.1kW per kg

Je 125cc motor moet dus minimaal 110kg wegen als hij de maximale 11kW (15pk) sterk is.
35kW (47pk) of

max. 0.2kW per kg

Je motor moet dus minimaal 175kg wegen als hij de maximale 35kW (47pk) sterk is.
Let op, indien het een begrensde motor is mag deze niet afgeleid zijn van een motor met meer dan het dubbele vermogen.
Onbeperkt
Minimumleeftijd 18 jaar 20 jaar 24 jaar

(22 jaar indien je al minstens 2 jaar een A2 hebt)
Minimum
lesuren
9 uur

(zie ook nota #1 hieronder)
9 uur

(4 uur indien je al minstens 2 jaar een A1 hebt)
9 uur

(4 uur indien je al minstens 2 jaar een A2 hebt)

Nota’s
  • Je mag nog altijd met een 125cc rijden vanaf 2 jaar na het behalen van je autorijbewijs, maar enkel in België. Je moet een verplichte opleiding van 4 uur volgen, maar zonder examen. Als je je autorijbewijs hebt behaald vóór 1 mei 2011 word je hiervan vrijgesteld.
  • Als je je autorijbewijs voor 1989 hebt behaald heb je ook automatisch het motorrijbewijs.

Conclusie

Indien je het onbeperkte rijbewijs A zo vroeg mogelijk wil moet je beginnen op je 18e om het te behalen op je 22e. Omdat je dan eerst rijbewijzen A1 en A2 moet doorlopen, komt dat neer op minimum 17 uur rijles en minimum 3 keer een praktijkexamen.

Meer rijles op verschillende motoren is ongetwijfeld goed om ervaring op te doen en komt de algemene verkeersveiligheid ten goede. De kostprijs die daar tegenover staat is echter zeer hoog voor jonge mensen. Zij moeten dan wachten tot 24 jaar om het onbeperkte rijbewijs A rechtstreeks in 9 uur te behalen.

Naar onze mening zou de overheid subsidies voor rijles aan jonge bestuurders moeten geven. Het zou financieel aantrekkelijker moeten zijn om het lange traject vanaf je 18e af te leggen dan te wachten tot je 24e.
Rijexamen

  • Voor dat je een voorlopig rijbewijs kan krijgen moet je eerst slagen voor het examen parcours op privé-terrein, af te leggen met de motor van de rijschool.
  • Op het privé-terrein zijn er 3 nieuwe oefeningen.
  • Voor het rijexamen op de openbare weg volgt de examinator op de motor i.p.v. met een volgwagen.
  • Ook op het rijexamen krijg je nu aanwijzingen naar de te volgen richting i.p.v. instructies (bvb. “volg richting Antwerpen” i.p.v. “op het volgende kruispunt links afslaan”).