Prijs Motorrijbewijs

Absolute minimumprijs
Voor het absolute minimum dat het behalen van je motorrijbewijs zal kosten mag je rekenen op € 749 à € 862.

Hierbij wordt er uit gegaan van:

 • € 15 voor het theorie examen, zonder theorie lessen
 • € 650 à € 750, afhankelijk van de rijschool, voor de minimum verplichte 9u basisopleiding
 • € 14 voor het afleggen van het rijexamen op het privé-terrein
 • € 9 voor het voorlopig motorrijbewijs, te betalen op het gemeentehuis
 • € 50 voor het afleggen van het rijexamen op de openbare weg (€ 31 + € 19 voor de volgmotor van de examinator)
 • € 11 à € 24 voor het permanente motorrijbewijs, te betalen op het gemeentehuis

Mogelijke meerprijzen

 • + € 15 per herexamen theorie
 • + € 250 à € 300 als je de 3 extra uren rijles wil. (– € 9 omdat je dan geen voorlopig motorrijbewijs nodig hebt)
 • + € 14 per herexamen praktijk op het privé-terrein
 • + € 50 per herexamen praktijk op de openbare weg
 • … of + € 55 per herexamen van privé-terrein en openbare weg samen.…Vergeet ook deze kosten niet:

 • De eenmalige belasting op inverkeersstelling (BIV). Deze wordt berekend naargelang het vermogen en het bouwjaar van de motor. Als je deze gegevens bij de hand hebt kan je het uitrekenen a.d.h.v. de tabel op deze PDF van de federale overheid.
 • De jaarlijkse verkeersbelasting. Sinds 1 juli 2012 bedraagt dit € 53,72, maar het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Motoren met een cilinderinhoud van 250cm³ of minder zijn hiervan vrijgesteld.
 • De jaarlijkse verzekering van de motor burgerlijke aansprakelijkheid of een omnium formule. Om de kosten te drukken verzeker je de motor best samen met je auto.