Motorrijbewijs: Rijexamen afleggen

De laatste stap in het behalen van je motorrijbewijs is het rijexamen. Dit bestaat uit enkele manoeuvres op een privé-terrein en een rit op de openbare weg van ongeveer 30 minuten.

Rijexamen privé-terrein

Als je gaat voor je voorlopig rijbewijs moet je eerst slagen voor het examen op privé-terrein. Dit is verplicht met de motor van de motorrijschool. Voor de proef op de openbare weg mag je je eigen motor gebruiken.

motorrijbewijs manoeuvres rijexamen

1. Parkeren in vak (Voorzorgsmaatregelen bij het afstappen)

Na een korte verkenning van het terrein parkeer je in het eerste vak. Leg de motor stil, plaats hem op de standaard en stap af. Kijk voor het afstappen over je schouder! Dit om te tonen dat je de veiligheidsregels volgt.

2. Voorafgaande controles

Je moet de plaats en het gebruik van de verschillende bedieningsorganen van de motor kennen. Je moet ook een aantal technische onderdelen aanduiden en op hun goede staat controleren en je moet de betekenis van de controlelampjes en schakelaars op het dashboard kennen.

Banden, noodstopschakelaar, voorrem, achterrem, geluidstoestel, dimlicht, grootlicht en de richtingaanwijzers worden zeker gecontroleerd.

Ketting, oliepeil, remvloeistofpeil, benzinepeil, reflectoren, remblokken, koelvloeistof, benzinekraan, choke, het contact, controlelampje neutraal, koppelingshendel of de weerstand van de stuurinrichting worden steekproefsgewijs gecontroleerd.

3. Achterwaartse parkeren in een parkeervak

Duw je motor achterwaarts tussen de lijnen naar het linker of rechter parkeervak en zet hem op de standaard. Je krijgt 80 seconden de tijd, vanaf 50 seconden kan dit een opmerking worden voor de beoordeling. Je mag in principe zo veel als nodig terug naar voor duwen om je motor te herpositioneren.

4. Slalom

Eerste kegel links voorbijrijden. Vertrek met enkel je rechtervoet aan de grond zodat je automatisch naar links zal gaan. Blijf voor je kijken bij het nemen van de slalom. Je kan blijven focussen op de middenkegel van de laatste lus (zie verder)

5. In lussen rijden (2 keer een acht vormen)

Na de slalom focus je meteen op de eerste kegel van de lus en blijf je dicht tegen de lijn. Wanneer de bocht is ingezet, focus je op de middenkegel. Wanneer je 2/3 in de lus zit doorkijken naar de beginkegel van de volgende lus.

6A. Lange bocht tegen 30km/h

Schakel naar 2e voor de bocht. Wanneer je 1/3 van de bocht zit, doorkijken naar de trechter waar je door moet. Deze bocht is naar links of rechts, afhankelijk van het terrein.

6B. Ontwijken van hindernis

Na het uitkomen van de bocht rij je door de snelheidsmeting om daarna de geplaatste kegels te ontwijken zonder te remmen. Uitwijken moet links of rechts van de kegels, afhankelijk van het terrein. Je rijdt 50km/h bij droog wegdek, 45km/h bij nat wegdek. Bij het uitwijken tegen je stuur duwen in de richting die je wil uitgaan, en meekijken in die richting. Direct terugduwen en kijken in de andere richting zodat je recht komt.

6C. Precisieremmen

Wanneer je recht gekomen bent na het ontwijken van de hindernis rem je met voor- en achterrem. Je moet volledig stilstaan met beide voeten aan de grond en je voorwiel moet in de cirkel terechtkomen. ABS mag niet werken / wielen mogen niet blokkeren.
7. Stapvoets rijden

Na het precisieremmen maak je vanuit stilstand rechtsomkeer en rij je terug naar de snelheidsmeting. Hier moet je minstens 12 seconden doen over een afstand van 10m. Voor optimale stabiliteit hou je je knieën dicht tegen de motor en je blik ver vooruit. Aangrijpingspunt van de koppeling opzoeken. Heel even een beetje meer ontkoppelen als je dreigt om te vallen. Eventueel voet licht op de achterrem laten rusten, nooit voorrem gebruiken. Begin alvast een meter voor de start van de meting stapvoets te rijden. Als de 12 seconden om zijn hoor je een geluidssignaal en mag je al doorrijden. Let op dat je niet stil valt bij het wegrijden van deze proef.

8A. Dezelfde lange bocht tegen 30km/h

8B. Noodstop (Plots remmen)

Na de bocht een noodstop uitvoeren tegen 50km/h, zowel op nat als droog wegdek. Je remafstand mag wel groter zijn op een nat wegdek. Begin pas te remmen op het einde van de snelheidsmeting zodat je snelheid hoog genoeg ligt. Voor de ideale grip rem je 80% voor / 20% achter. Voorrem gradueel harder en harder inknijpen tot je stil staat. ABS mag in werking treden / wielen mogen blokkeren. Het examen is nu afgelopen. Blijf staan zodat de examinator je remafstand kan controleren.

Als je een van de manoeuvres niet naar behoren uitvoert mag je 1 keer opnieuw proberen. Alles opnieuw vanaf de slalom, niet enkel het mislukte manoeuvre.

Enkele voorbeelden:

Deze video is opgenomen op het oefenterrein in Lommel. Dit is een gespiegeld terrein met bocht en uitwijken naar rechts i.p.v. links.

Rijexamen Openbare weg
Deze proef duurt ongeveer 30 minuten.

Vlak voor de openbare weg op te rijden moet je vertrekken vanop een helling. Gebruik de handtechniek om gelijktijdig je voorrem in te drukken en gas te geven. Ontkoppel tot het aangrijpingspunt en laat de voorrem los zodat je de helling overrijdt zonder achteruit te bollen. Let er op dat je stopt aan de stopstreep net achter de helling vooraleer je de openbare weg op rijdt.

Eenmaal vertrokken rij je voorop en de examinator volgt op een motor. Bij middel van radiocontact en een “oortje” sta je met elkaar in verbinding. De examinator geeft de weg aan die je moet volgen (vb. “volg de richting Antwerpen”). Hij zal je (tenzij het niet anders kan) niet meer vragen om links of rechts af te slaan (vb. “op het volgende kruispunt sla je links af”). Je moet je dus zelf oriënteren en inschatten waar je eventueel moet afslaan, rekening houdend met de verkeersregels.

Let vooral op de correcte toepassing van de wegcode. Voorrang van rechts verlenen is hierbij zeer belangrijk. Laat de examinator zien dat je sterk vertraagt en kijk heel opvallend naar rechts om te kijken of er voertuigen aankomen.

Tijdens de rit zal je gevraagd worden om ergens op reglementaire en veilige wijze te stoppen. Je zal van het voertuig moeten afstappen en hiervoor de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. Daarna moet je je opnieuw op reglementaire en veilige wijze in het verkeer begeven.

Als je door bijzondere omstandigheden de verkeersregels niet kan volgen moet je steeds letten op de veiligheid van anderen. Als er bijvoorbeeld een defect voertuig de rechterrijstrook verspert op een rijbaan met twee rijstroken, gescheiden door een volle witte lijn, mag je deze overschrijden om uw weg te vervolgen als je hiermee niemand in gevaar brengt.

Meebrengen

Meebrengen naar het examencentrum indien je zelfstandig het rijexamen komt doen:

 • geldige identiteitskaart
 • geldig voorlopig motorrijbewijs
 • inschrijvingsbewijs (roze kaart) en geldig bewijs van verzekering “Burgerlijke aansprakelijkheid” (groen papier) van je motor

Indien je zelf een volgwagen voorziet:

 • geldige identiteitskaart en autorijbewijs van de bestuurder van de volgwagen
 • inschrijvingsbewijs, geldig verzekeringsbewijs “Burgerlijke aansprakelijkheid” en eventueel keuringsbewijs van de volgwagen

Meebrengen naar het examencentrum indien je met de rijschool rijexamen komt doen:

 • geldige identiteitskaart
 • formulier “Aanvraag om een voorlopig rijbewijs”
 • getuigschrift van praktijkonderricht afgegeven door je rijschool

Je rijschool zorgt voor de rest, inclusief de volgwagen.

Aandoen voor het rijexamen:

 • handschoenen
 • een vest met lange mouwen
 • een lange broek of een overall
 • laarzen of bottines die de enkel beschermen

Kostprijs

€ 55 per volledig rijexamen.

Als je het met voorlopig rijbewijs doet is het € 14 per rijexamen op het privé-terrein en € 50 per rijexamen op de openbare weg.

Geslaagd!

Je kan je motorrijbewijs gaan aanvragen bij de gemeente.

Kostprijs: € 16. Als je al een autorijbewijs hebt is het € 11. Als je meteen een nieuw elektronisch exemplaar krijgt kost dat € 24.

Indien je je rijexamen met de rijschool hebt afgelegd kan je in afwachting van je motorrijbewijs alvast de inschrijving en verzekering van je motor regelen. Het is altijd interessant om offertes voor een motorverzekering te vergelijken alvorens de meest voordelige formule te kiezen.

Niet Geslaagd…

Indien je niet geslaagd bent voor de rit op de openbare weg moet je bij een volgend rijexamen de manoeuvres alvast niet meer opnieuw doen.

Let op, als je 2 keer niet slaagt voor het rijexamen ben je verplicht minstens 2u extra lessen te nemen bij de rijschool. Ook moet je je volgende rijexamen(s) met de motor van de rijschool afleggen.