Motorrijbewijs: Theorie Examen

Stap 1 in het behalen van je motorrijbewijs is het theorie examen. Dit om te zien of je de verkeersregels kent en verkeerssituaties correct kan inschatten.
De theorie voor het behalen van het motorrijbewijs is grotendeels gelijk aan die van het autorijbewijs, met enkele uitzonderingen:

  • Gebruik van beschermende uitrusting, zoals handschoenen, schoeisel, kleding en helm.
  • Zichtbaarheid van motorrijders voor medeweggebruikers.
  • Specifieke risico’s in verband met uiteenlopende wegomstandigheden, met bijzondere aandacht voor gladde delen van het wegdek zoals putdeksels, wegmarkeringen en tramrails.
  • Mechanische onderdelen die voor de verkeersveiligheid van belang zijn, met bijzondere aandacht voor de noodstopschakelaar, het oliepeil en de ketting.

Het verloop van het examen zelf is gelijk aan dat van het autorijbewijs. Je krijgt 50 meerkeuzevragen over reële verkeerssituaties. Per vraag heb je 15 seconden tijd om te antwoorden. Om te slagen moet je tenminste 41 punten op 50 halen.

Geslaagd!

Indien je geslaagd bent wordt een korte oogtest afgenomen na het examen. Je moet een typische letterkaart aflezen zoals bij de oogarts, eventueel met gebruik van een bril of lenzen.

Neem de papieren die je krijgt van het examencentrum mee naar de motorrijschool.

Niet geslaagd…

Geen probleem, je kan zo veel keer opnieuw proberen als je wil maar slechts 1 keer per dag. Uiteraard moet je wel elke keer opnieuw betalen.

Kostprijs

€ 15 per afgelegd theorie examen.